₨500

වටිනා PC මෘදුකාංග අනුක්‍රමික යතුර සමඟ ඉතා අඩුමිලට

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 3069

  • Added: April 16, 2020

  • Sale Price: ₨500

  • Regular Price: ₨500

  • Condition: Brand New

  • Location: Sri Lanka

  • State: Badulla

  • City: Mahiyanganaya

  • Phone: 0772043024

  • Views: 33

Description

පරිගණක මෘදුකාංග 10 ක් පමණ අනුක්‍රමික යතුර සමඟ ඉතා අඩුමිලට අපෙන් පමණයි

(Only about 10 computers with the serial key are available to us)

*******************************************
AAA LOGO Maker (සම්පූර්ණ අනුවාදය + යතුර ඇතුළත්)
Corel Draw X7 [32-64]
සයිබර් ලින්ක් පවර් ඩිරෙක්ටර් වීඩියෝ සංස්කරණය මෘදුයි
පහසු සංයුක්ත තැටියක් සහ ඩීවීඩී ආවරණ නිර්මාපකය v4.0 + ක්‍රැක් + අනුක්‍රමික + රූප පැකේජය
EximiousSoft බැනර් සාදන්නා 5.00 Incl අනුක්‍රමික යතුර
EximiousSoft Business Card Designer 3.80 Incl Serial Key
EximiousSoft සිසිල් රූපය 3.30 Incl අනුක්‍රමික යතුර
EximiousSoft GIF නිර්මාතෘ 7.10 Incl අනුක්‍රමික යතුර
EximiousSoft ලාංඡන නිර්මාණකරු 3.20 Keygen
EximiousSoft ලාංඡනය නිර්මාණකරු 3.20 අතේ ගෙන යා හැකි
ඡායාරූප විනිවිදක සාදන්නා ප්ලැටිනම් v5.56 බහුභාෂා + ඉරිතැලීම
TBS ආවරණ සංස්කාරකය
අතථ්‍ය DJ v7.4 PRO
*******************************
**************
‌DVD එකක මිල රැපියල් 500 යි (The price of DVD is 500 Rupees)

තොග සීමිතයි ඉක්මන් කරන්න

ඔබට අවශ්‍ය නම් දැන්ම ඇනවුම් කර දවස් 3ක් ඇතුලත ගෙදරටනම ලබා ගන්න

(If you need to, order now and get home within 3 days)

FREE DELIVERY